Thận yếu có bị vô sinh không?

Mắc các bệnh lý về thận luôn là lo lắng của cánh mày râu bởi theo y học, thận được coi là nhân tố...